Een esoterisch kerstverhaal

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus

Het levensverhaal van Jezus toont ons een geestelijke weg die wij kunnen bewandelen. Hoewel het een leven betreft dat, naar zeggen, zo’n tweeduizend jaar geleden is geleefd, is het voor de mens van de 21ste eeuw nog steeds uiterst actueel. De moderne mens kan het evangelie gaan herkennen als een weergave van een innerlijk proces dat hij in zichzelf kan voltrekken.
Jezus toonde ons, in en door zijn leven, deze bevrijdende weg van inwijding.

Met Kerst beschouwen we de geboorte van Jezus in een stal. Elk jaar wordt deze geboorte op 25 en 26 december wereldwijd herdacht en gevierd. Dat uiterlijke kerstfeest, het familiefeest bij uitstek, met een groene dennenboom, een kerststal met beelden, samen eten met dierbaren en verwanten en steeds vaker ook een kerstman, is vaak niets meer en niets minder dan een gekerstende versie van het midwinterfeest. Deze midwinterzonnewende vond dit jaar plaats op 21 december, 10.44 uur.

Binnen het esoterische christendom wordt kerst echter gezien als de geboorte van een nieuwe ziel in een mensenleven. Dit innerlijke kerstfeest kan ieder mens maar éénmaal vieren en toch jaarlijks herdenken, en zo steeds opnieuw met kerst, een klein beetje jarig zijn.
Jozef en Maria, zij gaan op reis. ‘Jozef’, timmerman, is te beschouwen als de vrije bouwer. Hij symboliseert de volhardende werkzaamheid in de mens. Door die noeste arbeid treedt er een zuivering van het gevoelsleven op tot in het eigen wezen.

Die zuivere zijnsstaat zelf is aan te duiden als ‘Maria’. Wanneer hoofd en hart voldoende zijn toegerust en innerlijk voorbereid en in de mens zelf echt gaan samenwerken, dan kan deze nieuwe ziel werkelijk worden geboren.

De geboorte van het kind Jezus vindt zo plaats in het hart van ieder mens. In het kerstverhaal wordt het hart gesymboliseerd door de stal. Ons hart is als een stal, die eerst moet worden opgeruimd en schoongemaakt voordat we er het Licht van de wereld binnen kunnen laten en ontvangen.

We vinden er een os en een ezel. Deze dieren zijn symbolen voor de animale neigingen, onze hartstochten en verlangens. De os is dat deel van ons natuurwezen dat gebonden is aan het trage gevoel en aan de sleur van het alledaagse bestaan. De ezel is het vastgeroeste koppige denken.

Geen fraaie omgeving, maar toch is deze stal dankzij de symboliek van zowel Jozef als Maria voldoende toegerust en voorbereid voor het ontvangen van dit grootse Licht. Jezus, die dus symbool staat voor de goddelijke ziel, wordt geboren en boven de grot straalt een vijfpuntige ster, het pentagram, de belofte van de nieuwe mens in zijn goddelijke hoedanigheid.

Dit sterrenbeeld inspireert de wijzen uit het Oosten, astrologen waren het, zij bezoeken hem met geschenken: wierook, mirre en goud.
De godsziel, de vernieuwde mens, die wij Jezus noemen, hij is niet van déze wereld, en wordt éérder door onze materiële wereld als bedreigend ervaren. Wanneer we werkelijk aangeraakt worden door het goddelijke Licht en daarmee werken op een geestelijk pad, kunnen we vanuit onze omgeving én onszelf weerstand tegemoet zien en ervaren. Dat komt doordat onze omgeving en ons persoonlijke ‘ik’ zich nog niet voldoende harmonisch verhouden tot de zuiverheid van de goddelijke wereld.
In de evangeliën van Matheus en Lucas lezen we vanuit de Bijbel dat aardse machten zich inzetten om deze pasgeborene – het nieuw geboren Licht dus – te willen elimineren, te willen doden: koning Herodes, zo zegt het verhaal, geeft zelfs de opdracht tot het doden van álle pasgeborenen, zo groot was deze angst ervoor, deze dreiging. Door te vluchten naar Egypte ontkomt de heilige familie echter aan het geweld.

Egypte is het land van de mysteriën. Het tere, nieuwgeboren zielenbeginsel kan daar ongestoord tot ontwikkeling komen onder de beschermende vleugels van de leraren van een mysterieschool.
En zo geschiedde het…

kerst 2016
kerst 2016